Strona Główna

 

17 nagrodzonych projektów

24.11.2017 r.

Aż 17 spośród 26 nadesłanych do konkursu projektów zostało wyróżnionych w konkursie grantowym Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój w gminie Jeleśnia. Ze względu na wysoki poziom zgłoszonych prac, Komisja Konkursowa zdecydowała o powiększeniu grona grantobiorców i łącznej kwoty ich finansowania. Dzięki temu, Żywiec Zdrój dofinansuje wszystkie najlepsze inicjatywy umożliwiając ich realizację i wspierając lokalne działania w obszarze ekologii, promocji zdrowia oraz integracji społecznej.

 

Do biura Komisji Konkursowej wpłynęło aż 26 wniosków. Wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną i wszystkie zostały poddane ocenie merytorycznej. Ze względu na ich wartość dla społeczności lokalnej, ciekawe pomysły i  dopracowane plany realizacji, firma Żywiec Zdrój zdecydowała o zwiększeniu puli grantów do 70 tys. zł, aby wyróżnić większą liczbę wniosków. Ostatecznie, granty w wysokości od 2 do 5 tys. zł zostały przyznane aż siedemnastu najlepszym projektom.

 Przypomnijmy, pieniądze można było otrzymać na działania w obrębie 3 priorytetów:

 • Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, czyli działania mające na celu zaangażowanie społeczności lokalnej oraz środowisk sąsiedzkich  w podejmowaniu wspólnych inicjatyw w zakresie: (rozwijania dobra wspólnego, promocji kultury i lokalnego dziedzictwa, promocji walorów turystycznych, dzielenie wspólnych zainteresowań). W tej kategorii zwyciężyło najwięcej projektów, bo aż 10.
 • Ekologia, czyli działania mające na celu m.in.: poprawę, zachowanie i dbanie o stan środowiska naturalnego (m.in. ochrona bioróżnorodności, ekosystemów wodnych i leśnych, lokalnych pomników przyrody), wzrost świadomości społeczności ekologicznej. Tutaj komisja wyróżniła 4 wnioski.
 • Promocja zdrowia, w szczególności: popularyzacja zdrowego stylu życia oraz zwiększenie wiedzy na temat czynników warunkujących zachowanie zdrowia i dobrego samopoczucia, promowanie zdrowego odżywiania i prawidłowego nawodnienia, promowanie aktywności fizycznej jako elementu zdrowego stylu życia. W tej kategorii uhonorowano 3 najlepsze projekty.

 Oto lista zwycięskich projektów:

 • Stowarzyszenie POLARIS OPP –„ Nasze otoczenie - nasze środowisko” (61 pkt): 4961,72 zł.
 • Fundacja K2 - "Bądź bezpieczny na drodze" (57,8 pkt): 5000 zł.
 • Fundacja 9sił – „Galeria Płot” (57,8 pkt): 4650 zł.
 • Stowarzyszenie Ekorozwój i Ochrona Lasów – „Woda i las wokół nas” (56,6 pkt): 3500 zł.
 • Polski Związek Wędkarski, okręg Bielsko-Biała – „Czyste rzeki - edukacja ekologiczna młodzieży” (54,8 pkt): 4700 zł.
 • Nieformalna Grupa Działania + OSP Pewel Wielka – „Z nowym rokiem - nowe wyzwania” (54,6 pkt): 4990 zł.
 • Stowarzyszenie na Rozdrożu wsi Krzyżowa i Krzyżówki – „Muzeum na rozdrożu wsi Krzyżowa i Krzyżowa i Krzyżówki” (54,2 pkt): 3650 zł.
 • Szkoła Podstawowa w Mutnem – „Czy 3-mam się zdrowo?” (52,6 pkt): 2025 zł.
 • Zespół Szkół Nr 6 Szkoła Podstawowa w Sopotni Małej – „Re-konstrukcje tradycji” (50,8 pkt): 4000 zł.
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "ROMANKA" z Sopotni Małej – „Kultywowanie tradycji kolędniczych i karnawałowych w Sopotni Małej przez Zespół Regionalny Romanka” (50,4 pkt): 4000 zł.
 • Stowarzyszenie Rodziców i Pracowników Przedszkola w Przyborowie "Promyk" – „Z kulturą między pokolenia” (49,6 pkt): 4510 zł.
 • Klub malarski "Trapez" – „Między Sopotnią, a Koszarawą” (49,4 pkt): 4000 zł.
 • Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności – „Chrońmy bioróżnorodność – ekologiczne pszczelarstwo” (49 pkt): 4000 zł.
 • Fundacja Pomocy Potrzebującym pod patronatem Niepokalanej – „Integracyjna Grupa Teatralna” (48,8 pkt): 4000 zł.
 • Klasztor Dominikanów w Korbielowie – „Wspólne podnoszenie walorów turystycznych Korbielowa poprzez sentymentalne podróże do czasów PRL na przykładzie motoryzacji, elektroniki i sprzętu AGD z czasów minionych zgromadzonych w Muzeum Motóra w Korbielowie. Renowacja samochodu marki Żuk A-15” (48,4 pkt): 4000 zł.
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej – „Promocja kultury  i lokalnego dziedzictwa oraz walorów turystycznych miejscowości Pewel Wielka” (48,2 pkt): 4000 zł.
 • Ludowy Klub Sportowy "Sopotnia" – „Wiosna w Sopotni - piknik sportowo-rekreacyjny” (46,8 pkt): 4000 zł.

Zwycięzcom gratulujemy i wierzymy, że ich inicjatywy w sposób znaczący wpłyną na rozwój gminy i okolic. Pozostałe zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Programu za rok.

 

 

Lokalne Inicjatywy Społeczne – więcej czasu na przygotowanie wniosków!

06.10.2017 r.

Szanowni Państwo, w związku z dużym zainteresowaniem programem oraz licznymi prośbami mieszkańców zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie grantowym Żywiec Zdrój pn. „Lokalne Inicjatywy Społeczne w Gminie Jeleśnia” organizator techniczny, zgodnie z regulaminem, zdecydował o przesunięciu terminu składania wniosków o trzy tygodnie. Tym samym nowy termin złożenia wniosków do programu grantowego wyznaczony został na 31 października (do godz. 23:59).

Zmienia się tym samym harmonogram realizacji programu grantowego. Zaktualizowany harmonogram przedstawiamy poniżej:

 • 11.09.2017 r. - ogłoszenie Konkursu Grantowego i otwarcie naboru;
 • 31.10.2017 r. godz. 23:59 - zamknięcie naboru wniosków;
 • 31.10.2017 – 21.11.2017 r. - ocena formalna wniosków, posiedzenie Komisji Grantowej, wybór najlepszych projektów;
 • 22.11.2017 r. - ogłoszenie wyników;
 • 22.11.2017 – 10.12.2017 r. - podpisanie umów z Beneficjentami;
 • 15.12.2017 – 15.04.2018 r. - realizacja Projektów;
 • 15.04.2018 – 15.06.2018 r. - rozliczenie Projektów i złożenie sprawozdań.

Warto zauważyć, że nie zmienia się termin realizacji projektów. Nie ma więc potrzeby dokonywania korekt w przygotowywanych, czy też gotowych już projektach.

Przypominamy, że wnioski należy wysyłać mailem (wraz ze skanami wszystkich podpisanych i opieczętowanych załączników) na adres info@lis-zywiec-zdroj.pl pocztą tradycyjną. O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wszystkie informacje oraz dokumenty potrzebne do złożenia wniosków znajdują się na naszej stronie. Informacje można uzyskać również bezpośrednio u organizatora technicznego konkursu grantowego pod numerem tel. 606978566.

 Zapraszamy do udziału.

 

 

5.10.2017, godz. 14.30 – spotkanie informacyjne

 

Kończy się czas na przystąpienie do pierwszej edycji programu grantowego: Lokalne Inicjatywy Społeczne w Gminie Jeleśnia. Przypomnijmy, wnioski można składać jeszcze do 10 października. Wszystkie osoby, które chciałby uzyskać więcej informacji na temat zasad programu oraz możliwości wzięcia udziału zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w czwartek 5 października o godz. 14.30 w sali GOK w Jeleśni. Będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania i wątpliwości oraz indywidualne konsultacje po spotkaniu.

 

W spotkaniu weźmie udział Tomasz Matlakiewicz, przedstawiciel Agencji DIMEDIA, która jest organizatorem technicznym programu.

 

Szczegółowe informacje i oraz potrzebne dokumenty można znaleźć również na naszej stronie internetowej programu.

Zapraszamy!

 

 

 

UWAGA GMINA JELEŚNIA!

RUSZA NABÓR PROJEKTÓW GRANTOWYCH W RAMACH EDYCJI 2017

11 września rusza w gminie Jeleśnia pilotażowy program grantowy firmy Żywiec Zdrój. Nasz program ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych, jednostek oświatowych i nieformalnych grup działających na terenie gminy Jeleśnia. Pomysł ma zaktywizować mieszkańców gminy do działania na rzecz dobra wspólnego i zaproponowania pomysłów, których realizacja przyniesie konkretne korzyści dla społeczności.
Program został tak przygotowany, aby każdy miał szansę sięgnąć po grant, nie zrażając się skomplikowanymi procedurami czy formalnościami. W większości przypadków wystarczy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz. Co więcej, zasady przewidują dofinansowanie inicjatyw zaproponowanych nawet przez osoby fizyczne, o ile utworzą nieformalne grupy działania. Do ich założenia nie potrzeba urzędowych formalności. Nie jest również wymagany wkład własny do projektu, a beneficjanci, którzy będą mieli problem z wypełnieniem wniosku, mogą zwrócić się o pomoc do organizatora technicznego.
W tej edycji konkursu premiowane grantami będą projekty, odnoszące się do jednej z trzech kategorii konkursowych:

Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, czyli działania mające na celu zaangażowanie społeczności lokalnej oraz środowisk sąsiedzkich  w podejmowaniu wspólnych inicjatyw w zakresie: (rozwijania dobra wspólnego, promocji kultury i lokalnego dziedzictwa, promocji walorów turystycznych, dzielenie wspólnych zainteresowań);

Ekologia, czyli działania mające na celu m.in.: poprawę, zachowanie i dbanie o stan środowiska naturalnego (m.in. ochrona bioróżnorodności, ekosystemów wodnych i leśnych, lokalnych pomników przyrody), wzrost świadomości społeczności ekologicznej;

Promocja zdrowia, w szczególności: popularyzacja zdrowego stylu życia oraz zwiększenie wiedzy na temat czynników warunkujących zachowanie zdrowia i dobrego samopoczucia, promowanie zdrowego odżywiania i prawidłowego nawodnienia, promowanie aktywności fizycznej jako elementu zdrowego stylu życia.


Nabór trwa do 10. października 2017 r. O tym, które projekty uzyskają dofinansowanie, zdecyduje Komisja Konkursowa, a rozstrzygnięcie nastąpi końcem października. Realizacja zwycięskich projektów rozpocznie się jeszcze w tym roku i potrwa do połowy kwietnia przyszłego roku.


Wszystkie dokumenty oraz informacje dotyczące projektu dostępne są w zakładce DO POBRANIA.

Dodatkowych informacji oraz wszelkiej pomocy udzieli Państwu również Organizator Techniczny: Agencja Promocyjno-Reklamowa DIMEDIA (kontakt: Tomasz Matlakiewicz, tel. 606 978 566, adres e-mail: info@lis-zywiec-zdroj.pl).

DO DZIEŁA!